Imatran Fysiokammari logo - linkki etusivulle

Imatran Fysiokammari

– Rennolla otteella, hyvinvointisi tukena

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää, ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikuntakykyä. Fysioterapia on aina yksilöllistä terapiaa kunkin asiakkaan oireet ja tarpeet huomioiden. Fysioterapiaan hakeudutaan usein vamman, tapaturman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttamien toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi. Fysioterapia voi olla myös ennaltaehkäisevää. Fysioterapian keinoja ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia esim. hieronta ja fysikaaliset laitehoidot. Lääkärin lähetteellä annetusta fysioterapiasta saa Kelakorvausta.

Mitä fysioterapiassa tehdään

Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tutkii ja haastattelee asiakkaan. Tämän pohjalta tehdään hoitosuunnitelma. Asiakas osallistuu itse aktiivisesti omaan hoitoonsa esimerkiksi kotiharjoitusten muodossa. Hoitojakson aikana seurataan hoidon vaikuttavuutta ja tehdään mahdollisia muutoksia suunnitelmaan. Hoitojakson lopussa arvioidaan hoidon tuloksellisuus.

Fysiokammarin palvelutarjontaan kuuluu terveydenhoidolliset jalkahoidot. Jalkatutkimuksella selvitetään jalkaongelmien syyt, joita voi olla esimerkiksi jalkaterän asentovirheet, jalan rakenteiden liikkuvuusongelmat, lihasten epäsymmetriat, kynsisauraudet, ihon ongelmat, sekä verenkierron häiriöt. Perusjalkahoitoon kuuluu kynsien hoito, kovettumien hoito, ihon rasvaushieronta, sekä muiden yksilöllisten jalkaongelmien hoito. Lisäksi saat kotiharjoitusohjeita ja ohjausta jalkojen omatoimiseen hoitoon.